Životadárný Golem – České hospodářství a jeho úpadky, růsty a raketový vzestup díky válečnému úsilí