Monumenty kultů, autorit i strachu z věcí příštích