Dokumenty

Drazí čtenáři,

protože se v knize odkazujeme na řadu dobových dokumentů, na něž nezbylo v knize místo, rozhodli jsme se, že texty jejich znění uvedeme zde. Některé z dokumentů jsou důležité pro více kapitol, z důvodu přehlednosti jsme je seřadili chronologicky za sebou podle doby jejich vzniku. QR odkazy v knize Vás navedou buď na tuto hlavní stránku, nebo přímo na stěžejní dokument s kapitolou související. Vzhledem k rozsahu některých dokumentů neprošly přepisy jazykovou korekturou ani redakční úpravou a mohou tak obsahovat drobné chyby nebo dobové jazykové obraty.

Děkujeme